Ekolojik Enerji
   

Herkes İçin Çevre

 


KÜRESEL ISINMA ÇÖZÜMÜ OLAN BİR VAKADIR
...........................................................................................................................................

 

Küresel ısınma, çözümü - yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevreye uyumlu teknolojiler gibi - olan bir vakadır.

 

• Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) son raporu, iklim değişikliğini tetikleyen salımları azaltacak, düşük bütçeli yüzlerce teknolojinin varlığını ve hükümet politikalarının bunların önündeki engelleri ortadan kaldırması gerektiğini doğruluyor.

 

• Bu çözümleri uygulamaya koymak insanları ekonomik büyüme, yeni işler, teknolojik buluşlar ve en önemlisi çevre koruması sağlayacak yeni bir enerji dönemine yönlendirecek. 


• Bununla birlikte, küresel ısınmaya karşı etkili yeşil çözümlerin pazarda kendine yer bulabilmesi için hükümet ve şirketlerin kirli teknolojilerden uzaklaşması gerekiyor. Sanayisi en fazla gelişmiş ülkelerde geleneksel elektrik, büyük ölçüde sübvanse ediliyor ve bunun üretiminin yarattığı olumsuz çevresel etkiler son kullanıcı maliyet hesaplarına yansıtılmıyor. 


• Fosil yakıt ve iklime zarar veren diğer teknolojilere olan bağımlılığımıza son verme zamanımız geliyor. Rüzgar, güneş, biyoenerji, hidroelektrik gibi temiz ve yenilenebilir enerjiler ile diğer kaynakların temiz bir enerji devrimi yaratmak üzere bir araya gelmek üzere.

 

kaynak:GREENPEACE AKDENİZ

 

...........................................................................................................................................

 

geri «

Ekolojik Enerji

 

© 2014 EKOLOJİK ENERJİ ALL RIGHTS RESERVED
Web Tasarım