Herkes İçin Çevre

 


EVİMİZDEKİ TEHLİKELİ ATIKLAR
...........................................................................................................................................

 


Türkiye, hızla gelişen, büyüyen ve kalkınan bir ülkedir. Bunun neticesinde; ekonomik büyüme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi, giderek artan miktarda atık üretimine yol açmaktadır.

 

 


Bu kitapçık, evlerdeki tehlikeli atıklar hakkında kişileri bilgilendirmek, atık oluşumunu azaltmak, tehlikeli ve zararlı maddelerin kullanımından kaçınılması veya doğru kullanımın sağlanması ile atıkların uygun bertarfının temini amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Ekim 2009


 

kaynak:© T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

 

...........................................................................................................................................

 

geri «

Ekolojik Enerji

 

© 2014 EKOLOJİK ENERJİ ALL RIGHTS RESERVED
Web Tasarım