Ekolojik Enerji
   

Herkes İçin Çevre

 


KATI ATIKLAR VE GERİ KAZANIM
...........................................................................................................................................

 

 

Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda; fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle, karıştıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak, dolaylı veya doğrudan zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı ve gaz halindeki maddelere atık denir.

 

• Atık en basit tanımı ile ihtiyaçlarımızı karşlılamak için kullandığımız maddelerin, o an için kullanılmayan veya kullanıldıktan sonra atılan kısmıdır. İnsanların faaliyetleri sonucu, çok sayıda madde ve malzeme biçim değiştirir. Bu faaliyetler için enerji sağlarken ve enerji kullanırken, gaz, sıvı ve katı halde çeşitli atıklar ve artıklar ortaya çıkar.

 

• Dünyamızın bugün karşı karşıya olduğu önemli sorunlardan biri de atıklardır. Dünyada çeşitli faaliyetler sonucu ortaya çıkan atık miktarının, yılda 1 milyar tondan fazla olduğu düşünülmektedir. Bu kadar fazla miktardaki atığın, dünyamızda depolanması mümkün değildir. Bu sebeple ülkeler, atıklarla nasıl mücadele edecekleri ile ilgili olarak çalışmalar yürütmekte ve çözüm yolları aramaktadırlar.

 

• Katı atıkların bir bölümü geri kazanılabilir özelliktedir. Atık yönetiminde ana ilke; atıkların kaynağında azaltılması, kaçınılmaz olarak çıkan atıkların da mümkün olan en yüksek oranda geri kazanılarak, yeniden kullanılması olmalıdır.

 

• Her insanın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır. Atıklar, atık döngüsü içinde; üretildikleri andan, son uzaklaştırma aşamasına kadar çevre ve insanla doğrudan ya da dolaylı etkileşim içindedir. Atıkların insan sağlığına olumsuz etkileri ve çevrede yarattığı kirlilikler sebebiyle, hastalık yapıcı veya bulaştırıcı özelliklere sahip olabileceğinden dolayı, sıhhi şekilde bertaraf edilmeleri çok önemlidir.

 


Katı Atıklar ve Gerikazanım Dosyası -PDF

 

geri «

Ekolojik Enerji

 

© 2014 EKOLOJİK ENERJİ ALL RIGHTS RESERVED
Web Tasarım