Ekolojik Enerji
   

Herkes İçin Çevre

 


VİZYON 2023
...........................................................................................................................................

Bilim ve teknoloji uzun dönemli ekonomik ve toplumsal gelişmenin en önemli unsurlarından birisi, bilim ve teknoloji politikaları ise bu gelişimin hızını ve yönünü etkilemenin bir aracıdır.

 

 

Vizyon 2023 Projesinin ana teması; Cumhuriyetimizin 100. yılında, Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda

 

  • bilim ve teknolojiye hakim,
  • teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen,
  • teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir "refah toplumu" yaratmak olarak belirlenmiştir.

 

Projede aşağıdaki çalışmaların kapsanması planlanmıştır:

 

  • Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında mevcut konumunun saptanması
  • Dünyada bilim ve teknoloji alanındaki uzun dönemli gelişmelerin saptanması
  • Türkiye'nin 2023 hedefleri bağlamında, bilim ve teknoloji taleplerinin belirlenmesi
  • Bu hedeflere ulaşılabilmesi için gerekli stratejik teknolojilerinin saptanması
  • Bu teknolojilerin geliştirilmesi ve/veya edinilmesine yönelik politikaların önerilmesi

 

TÜBİTAK'ın koordinasyonunda, ilgili kamu ve özel kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla eşgüdüm içinde yürütülmesi planlanan Vizyon 2023 Projesi'nin temel eksenini, ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen "Teknoloji Öngörü" alt projesi oluşturmuştur.

 

Teknoloji Öngörü Projesi ile ilgili bütün kesimlerin geniş katılımıyla ve sistematik bir yöntemle, istenen bir geleceğe ulaşmak için bilim ve teknoloji alanında neler yapılması gerektiği konusunda görüş toplanması ve bu görüşlerin derlenmesi amaçlanmıştır.

 

 

kaynak:TÜBİTAK


geri «

Ekolojik Enerji

 

© 2014 EKOLOJİK ENERJİ ALL RIGHTS RESERVED
Web Tasarım