Atık Akü Geçici Depolama

Atık Akü Geçici Depolama faaliyeti ile atık akülerin güvenli ve uygun teknik donanıma sahip tesisimizde depolanarak; yeterli miktara ulaştığında süresi içinde nihai geri kazanım tesisine gönderimi sağlanmaktadır.