Entegre Atık Yönetim Hizmetleri

Faaliyetlerimiz
Ekolojik Enerji A.Ş. tesislerinde; tehlikeli ve tehlikesiz atıklardan alternatif yakıt üretimi, tehlikeli atıkların ara depolanması, ambalaj atığı atık toplama ve ayırma, tehlikesiz atık toplama ve ayırma ve atıkların düzenli depolanması faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Firma ayrıca atık üreticilerine, atıkların yerinde tespiti ve kategorizasyonu, çevre laboratuvarında atık analizi, ambalajlama ve etiketleme hizmeti ve filosundaki lisanslı atık taşıma araçları ve lojistik ağı ile tehlikeli atık lojistik hizmeti konularında çözüm sağlamaktadır.
Yerinde Atık Yönetimi ve Çevre Danışmanlık
Ekolojik Grup Çevre Danışmanlık, atığın oluştuğu noktada “”in-situ” atık yönetimi çözümleri sunmaktadır. Yerinde oluşan atıkların hammadde olarak kullanılması için sektörel tarama yaparak endüstriyel simbiyoz faaliyetlerine katkıda bulunur. Sanayide “zero landfill” anlayışının yayılması için mevcut en iyi teknikleri uygulamakta ve faaliyetlerde bulunmaktadır.
 
 • Atık Tespiti ve Değerlemesi

  Uzman kadromuz ile atıkların kaynağında tespiti gerçekleştirilip atıkların ayrı toplanması hususunda atık üreticileri bilgilendirilmekte ve özel yönetim metotları yerinde belirlenmektedir.

 • Atık Analiz Hizmetleri

  Atık üreticileri tesislerinde oluşan atıkları yasal mevzuatlar gereği analiz ettirip karakterizasyonlarını belgelemek sorumluluğundadır. Şirketimiz Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Çevre Analiz Laboratuvarlarında atık üreticilerinin ihtiyacı olan analizlerin yaptırılması hizmetini Atık Yönetimi Hizmeti kapsamında değerli müşterilerine projelendirmektedir.

 • Ambalajlama ve Etiketleme

  Yönetmelikler ve çevre öncelikli faaliyetlerimiz kapsamında üreticinin Nakliye-Bertaraf Hizmeti alımı sırasında atık yönetimi kaynaklı kirlilik oluşmaması firma kültürümüzdür. Atıkların yönetiminden kaynaklı sızıntı ve kirliliğe yol açmayacak şekilde yönetilmesi için uzman kadromuz üreticileri bilgilendirmekte, gerektiğinde ambalajlama ve etiketleme hizmeti vermektedir.

 • Lojistik

  Atıkların taşınmasında güvenilir, kaliteli ve zamanında hizmet verebilmek amacıyla kurulan Ekolojik Taşıma A.Ş. şirketimiz, sahip olduğu kulvarındaki en genç araç filosu ile mevzuatın gerekliliklerini eksiksiz bir şekilde sağlayarak ihtiyaca uygun araç çözümleri ile siz müşterilerimize kesintisiz hizmet vermekten memnuniyet duymaktadır.

 
Entegre Atık Yönetimi
 • Alternatif Yakıt ve Enerji ÜretimiFarklı sanayilerden kaynaklanan değişik üretim atıklarının ısısal proseslerde fosil kökenli yakıtlara alternatif olarak kullanılabilmesi bir uzmanlık gerektirmektedir. Bu sebeple, atıklar fiziksel olarak işlenmekte ve bu işlemler sonucunda “Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY)” olarak kullanılmaktadır. Atıkların ek yakıt olarak değerlendirilmesiyle hem sürdürülebilir bir atık yönetimi sistemi oluşturulmakta, çevreye doğrudan ve/veya dolaylı etkisi olan atıkların uygun şekilde bertarafı sağlanmakta hem de fosil yakıt tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunularak doğal kaynakların korunması ve küresel ısınmaya sebep olan sera gazlarının azaltılması sağlamaktadır.
 • Endüstriyel Çamur Yönetimi Sanayi faaliyetleri sonucu oluşan atıksuların arıtılmasından önemli miktarlarda endüstriyel arıtma çamuru ortaya çıkmaktadır. Yüksek nem içeriği dolayısıyla arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertaraf edilmesi oldukça problemli bir konudur. Sanayi kuruluşlarına endüstriyel arıtma çamurlarının bertarafı için en uygun bertaraf yöntemini en ekonomik yoldan karşılayacak şekilde çözümler sunmaktayız.
 • Ambalaj Atığı YönetimiCam, metal, plastik ve kâğıt/karton ambalajlar, ormanlar, su, petrol vb. doğal kaynaklarımızın üretim sürecinde kullanılması sonucu elde edilmektedir. Doğal kaynakların verimli olarak kullanılması için malzeme tüketimi azaltmak ve değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek gerekmektedir. Piyasaya sürülen ambalajların atık haline geldikten sonra türlerine göre toplanıp ayrılması ve lisanslı geri dönüşüm tesislerine sevk edilmesi sonucu geri dönüştürülmüş malzemeler çeşitli ürünlerin üretim aşamasında ikincil hammadde olarak kullanılmaktadır. Böylece doğal kaynaklarımız daha az kullanılarak doğaya katkı sağlanır.
 • Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Toplama ayırma faaliyeti kapsamında ambalaj atıklarının yanı sıra tehlikesiz atıkların ayırma işlemi de gerçekleşmektedir. Üretimden kaynaklanan çeşitli tehlikesiz atıkların türlerine göre toplanıp ayrılması ve lisanslı geri kazanım/geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi ile bu atıkların malzeme ve enerji olarak geri kazanımı sağlanmakta ve doğal kaynakların korunumuna katkıda bulunulmaktadır.
 • Ara depolamaAra depolama tesisimiz sayesinde, atıkların bertaraf, geri kazanım veya düzenli depolama tesislerine gönderilmesinden önce, atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar güvenli bir şekilde depolanması sağlanmaktadır. Böylece atık üreticisi konumundaki sanayicilerin az miktarda sayılacak atıklarını kendi tesislerinde biriktirme riskine girmeden, ara depolama tesislerinde en ekonomik şartlarda yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar depolanması mümkün olmaktadır.
 • 1. Sınıf Düzenli DepolamaGeri dönüşümü ve geri kazanımı mümkün olmayan atıkların teknik donanımı sağlanmış sahamızda olumsuz çevresel etkiler kontrol altında tutularak nihai bertaraf hizmeti sunulmaktadır.
 
Çözüm Sunulan Sektör ve Atıklar
Ekolojik Enerji deri, kâğıt, geri dönüşüm, tekstil, gıda ve metal sektörleri başta olmak üzere pek çok farklı sektördeki müşterilerine, lisansı kapsamındaki 800’ü aşkın atık kodu için atık yönetimi çözümleri sunmaktadır.