Ekolojik Enerji Eskişehir

Eskişehir’de Çimsa Eskişehir Çimento Fabrikası içerisinde yer alan Ekolojik Enerji A.Ş. Eskişehir Tesisi, 2014 senesinde tahsis edilen lisansları ile atıkların çevreye olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak kontrollü yönetimini gerçekleştirmektedir. Atıklardan malzeme ve enerji olarak geri kazanım sağlanarak atıkların negatif değeri pozitife çevrilmektedir.

Ekolojik Enerji A.Ş. Eskişehir Şubesi;

  • Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıktan Yakıt Hazırlama
  • Hazırlanan Atıktan Türetilmiş Yakıtların Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması
  • Tehlikeli Atık Ara Depolama
  • Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Taşınması

konularında faaliyet göstermektedir.

Eskişehir tesisimiz; Çorlu, Tuzla, Düzce ve Eskişehir tesislerimizde üretilen ATY’nin değerlendirildiği son noktadır. Tesislerimizde hazırlanan ATY, Çimsa Eskişehir Çimento Fabrikası tarafından alternatif yakıt olarak kullanılmaktadır.

Endüstri kaynaklı atıkların bertaraf edilmesi sağlanırken; bu atıkların mevcut ısıl değerlerinden de faydalanılmakta, doğal kaynakların ve fosil yakıtların kullanımı en aza indirgenmektedir. 

 


ATIK LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ TEMSİLCİ İÇİN TIKLAYINIZ