Yönetim Sistemleri ve Belgelerimiz

Bilgi Güvenliği Politikamız

Ülkemizde hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi gibi faktörler, atık türlerinin ve miktarının artışına sebep olmaktadır. Artış gösteren bu atıkların yönetimi,  her bir atık türü için ayrı yönetim sistemi kurmak yerine tüm atıkları içine alan entegre bir yaklaşım gerektirmektedir.

Ekolojik Enerji AŞ. Kendi tesislerinin yanısıra, işbirliğinde bulunduğu ortaklarının faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar ile Atık Üreticilerine tüm atık yönetim alternatiflerini tek noktadan sunmaktadır

Ekolojik Enerji atıklardan enerji üretmektedir.  Bu kapsam içinde müşteri ve çalışan bilgileri,tedarikçi bilgileri, Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirliğini korumak amacıyla Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi‘ni oluşturmuştur.

Ekolojik enerji Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi‘nin sürekliliğini esas kılan bir düşünceyle politikasını şu şekilde oluşturmuştur;

• Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak,

• Tabi olduğu ulusal veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmek, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamak, iç ve dış taraflara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak,

• İş sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak,

• Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak amacı ile

Belirlenmiş Bilgi Güvenliği Hedeflerinin gerçekleştirilmesini ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

 

Kalite Politikamız

• Eğitim, gelişmiş teknoloji ve verimli kaynak yönetimi ile kalite ve çevre yönetim sisteminin etkinliğini kalite amaçlarına paralel olacak şekilde artırmak;

• Yasal mevzuatlar çerçevesinde, doğal çevrenin korunmasına özen göstermeyi, proses ve çevreye yapılan iyileştirme yatırımları ile çevreye pozitif değerler kazandırmada süreklilik sağlamayı taahhüt etmek;

• Kalite düzeyini yükseltmek, maliyetleri düşürmek ve karlılığın arttırılmasını sağlayacak teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak;

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatını etkin bir şekilde uygulayarak güvenli bir çalışma ortamı sağlamak;

• Çalışanlarımızı uyum içinde yaşayan bir aile haline getirmek, kalite ve çevre bilincini tüm çalışanlara yayarak takım çalışması ruhunu aşılamaktır.

 

Kalite Yönetim Sistemi Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası