Ekolojik Enerji
Ekolojik Enerji
   
  Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

 

Ekolojik Enerji AŞ. Atıkların çevre öncelikli yönetimi konusunda gerçekleştirdiği tüm yatırımları toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda oluşmuştur. Sunulan atıktan yenilenebilir enerji üretimi hizmeti ülke atık bertaraf ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktadır. Benzer tesislere aynı veya farklı atık grupları için ihtiyaç vardır. Firmamız, çevre öncelikli girişimleri ile önemli bir boşluğu doldurmuştur.

Ekolojik Enerji kadrosu 2001 senesinde başlattığı AR-GE çalışmaları neticesinde büyümüş ve atık yönetimi konusunda uzmanlaşmıştır. Buna eşzamanlı olarak Atıktan Enerji Üretimi sektörü varolan en çevreci teknolojiyi, gazlaştırma prosesini kazanmıştır. Ekolojik Enerji en az kaynak israfı ile Türkiye`de Atıktan Enerji Geri Kazanımı için en gelişmiş teknolojiyi iyileştirip uygulamak ilkesi ile hizmet sunmaktadır.

 

Kütlesel üretim ve tüketime dayalı sorunların sürdürülebilir yönetimi kültür olarak benimsendiğinde, tüm paydaşların katılımı ile sistemler kalıcı olmaktadır. Ekolojik Enerji teknoloji çözümlerine paralel olarak işletim sistemlerinin kurulup yaygınlaştırılmasını da faaliyet alanlarına eklemiştir. Firmamız eğitim ve okul projeleri ile personel gelişimini şekillendirmeyi, yüksek teknolojilerle yeni iş sahalarının yaratılmasını amaçlamıştır.

 

Normal şartlarda ekonomik değerinden hiçbir şekilde yararlanılmayan atıkların enerji değerini kullanıp hızlı bir şekilde hacmini küçülten ilk özel yatırımcı olarak önemli bir vizyon yüklenmiş bulunmaktayız.

 

Ömer Salman
İcra Kurulu Başkanı

 

Ekolojik Enerji

 

© 2014 EKOLOJİK ENERJİ ALL RIGHTS RESERVED
Web Tasarım