Eskişehir

Eskişehir’de Çimsa Eskişehir Çimento Fabrikası içerisinde yer alan Ekolojik Enerji A.Ş. Eskişehir Tesisi, 2012 senesinde tahsis edilen lisansları ile atıkların çevreye olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak kontrollü yönetimini gerçekleştirmektedir. Atıklardan malzeme ve enerji olarak geri kazanım sağlanarak atıkların negatif değeri pozitife çevrilmektedir.

Endüstri kaynaklı atıkların bertaraf edilmesi sağlanırken; bu atıkların mevcut ısıl değerlerinden de faydalanılmakta, doğal kaynakların ve fosil yakıtların kullanımı en aza indirgenmektedir. 

Ekolojik Enerji A.Ş. Eskişehir Şubesi;

  • Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıktan Yakıt Hazırlama
  • Hazırlanan Atıktan Türetilmiş Yakıtların Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması
  • Atık Ara Depolama
  • Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Taşınması

konularında faaliyet göstermektedir.

ATY Üretim Kapasitesi: 61.560,00 Ton/Yıl 

Tesislerimizde hazırlanan ATY,  birçok çimento fabrikası tarafından alternatif yakıt olarak kullanılmaktadır.

 

Eskişehir Tesisimiz

İletişim Bilgileri

  • Adres: Hisar Mah. Bursa Karayolu Meydan No:621 Tepebaşı/ESKİŞEHİR
  • Telefon: + 90 (222 ) 411 28 11
  • E-Posta: ekolojik@ekolojikenerji.com.tr
  • Açıklama: Eskişehir tesisimiz

Konum